Posted in Czerwiec 2009

Percepcja znaków drogowych u dorosłych dyslektyków

Na stronie http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/trafficsigns.html możemy zapoznać się z wynikami badań nad poziomem zdolności rozpoznawania znaków drogowych przez dorosłych dyslektyków (opracowanie G.W.Z.Brachacki, R.I.Nicolson, A.J.Fawcett: Impaired recognition of traffic signs in adults with dyslexia. Journal of Learning Disabilities 1995, Vol. 28, s. 291-301.) Przebadano 21 osób: 10 osób z dysleksją (4 kobiety i 6 mężczyzn) oraz 11 osób … Czytaj dalej