O stronie

Strona poświecona tematyce dysleksji. Znajdą się tu linki do stron www, artykułów, książek oraz innych źródeł informacji o dysleksji.

Zapraszam do czynnego korzystania ze strony i wyrażanie swoich opinii na temat zamieszczanych informacji.